RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Základy aerodynamiky

Základní pojmy používané nejen v aerodynamice

Základní pojmy v jednoduché tabulce.

Číst dál...

Obtékání profilu křídla

Aerodynamické síly a součinitelé aerodynamických sil

Aerodynamická síla je síla, kterou proud tekutiny působí na tělesa v něm ponořená. Rozkládáme ji obvykle na složku , působící ve směru proudu Q (odpor) a na složku, působící kolmo ke směru proudu Y (vztlak) (obr. 1).

Číst dál...

Obtékání křídla konečného rozpětí

Geometrické charakteristiky křídla

Velikost křídla je určena plochou půdorysu křídla S, která slouží současně za vztažnou plochu při určování aerodynamických součinitelů (obr. 9).

Číst dál...

Vliv vazkosti při obtékání křídla

Mezní vrstva a třecí odpor

Profilový odpor tělesa je způsoben vazkostí prostředí. V ideální tekutině profilový odpor neexistuje. U plyule obtékaných těles má vazkost vliv na obtékání jen v těsné blízkosti povrchu tělesa. Jednotlivé částice tekutiny tam ztrácejí rychlost vlivem tření a vytvářejí tenkou oblast proudění, ve které je průběh rychlosti zcela jiný, než by vyplývalo z teorie ideální tekutiny. Této oblasti říkáme mezní vrstva. Typický průběh mezní vrstvy na profilu při malých úhlech náběhu je na obrázku 14.

Číst dál...