RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Základy aerodynamiky

Charakteristiky letounu

Vliv tvaru křídla na jeho aerodynamické vlastnosti

Křídlo má ze všech částí letounu největší vliv na celkové aerodynamické síly.

Číst dál...

Základní pojmy teorie ideální vrtule

Základní pojmy v jednoduché tabulce.

Číst dál...

Teorie ideální vrtule

Vrtule dává tah ve směru letu zrychlováním vzduchu, který prochází jejím diskem (její rovinou) - tento vzduch tvoří proudovou trubici (obr.26), jejíž průřez se mění v závislosti na rychlosti proudícího vzduchu. Takto se dívá na práci vrtule tzv. teorie ideální vrtule. Ta předpokládá, že vzduchu je v disku vrtule dodána určitá hybnost a zanedbává odpory, zkroucení a nerovnoměrnosti proudu za vrtulí.

Číst dál...

Vliv vrtule na chování letounu

Vliv vrtule na obtékání letounu

Vrtule umístěná vpředu na trupu zvyšuje odpor - trup se nalézá v oblasti zvýšené rychlosti za vrtulí a turbulence vrtulového proudu způsobuje dřívější přechod laminární mezní vrstvy do turbulentní. Šroubovité stočení vrtulového proudu způsobuje nesymetrické obtékání kořenů křídla, které může ovlivnit letoun při přetažení nebo způsobit malý klopivý moment. Větší moment, tentokrát zatáčivý, může být způsoben šikmým ofukováním svislých ocasních ploch ve vrtulovém proudu. Stočení proudu ovšem závisí na režimu letu, při kterém vrtule pracuje. Největší je při malé rychlosti a při plném plynu.

Číst dál...