RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Vliv vrtule na chování letounu

Vliv vrtule na obtékání letounu

Vrtule umístěná vpředu na trupu zvyšuje odpor - trup se nalézá v oblasti zvýšené rychlosti za vrtulí a turbulence vrtulového proudu způsobuje dřívější přechod laminární mezní vrstvy do turbulentní. Šroubovité stočení vrtulového proudu způsobuje nesymetrické obtékání kořenů křídla, které může ovlivnit letoun při přetažení nebo způsobit malý klopivý moment. Větší moment, tentokrát zatáčivý, může být způsoben šikmým ofukováním svislých ocasních ploch ve vrtulovém proudu. Stočení proudu ovšem závisí na režimu letu, při kterém vrtule pracuje. Největší je při malé rychlosti a při plném plynu.


Obr.30

Reakční moment vrtule

Vrtule je poháněna motorem, který je pevně vestavěn v letounu. Moment, kterým motor otáčí vrtulí, přenáší se na letoun jako klopivý moment a nazývá se reakční moment vrtule. Otáčí-li motor vrtulí vpravo (při pohledu na vrtuli zezadu od trupu), vzniká moment, snaží se naklonit letoun levým křídlem dolů. Pro otáčení nalevo je to opačně. Korekce se provádí nepatrným vychýlením křidélek - pomocí křidélkového trimu.

Gyroskopické působení vrtulí

Vrtule působí na letoun jako setrvačník. Otáčí-li se letou okolo nějaké osy (jiné než je osa otáčení vrtule), vznikne gyroskopický moment, snažící se otočit vrtulí (setrvačníkem) a tím i letounem. Smysl otáčení je takový, jakoby se osa otáčení vrtule chtěla dostat k ose otáčení letounu - v našem případě klopení (obr.31). Následkem je pak zatáčení.
Obr.31
Obr.31