RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Základní pojmy teorie ideální vrtule

Základní pojmy v jednoduché tabulce.

Pojem Vysvětlení
E
efektivní stoupání vrtule vzdálenost, o kterou postoupí vrtule v osovém směru za jednu otáčku (prakticky)
efektivní tah vrtule část tahu, která by byla nutná pro let letounu stejnou rychlostí, ale bez vrtule
G
geometrické stoupání vrtule geometrické stoupání profilu listu na kontrolním řezu (teoreticky)
geometrické stoupání profilu listu stoupání šroubovice procházející tětivou válcového řezu listu
L
levotočivá vrtule vrtule, jejíž smysl otáčení je opačný než smysl otáčení hodinových ručiček
list vrtule základní pracovní část vrtule s aerodynamicky profilovaným tvarem
P
pevná vrtule vrtule, jejíž listy se nemohou pootáčet kolem vlastní osy
pravotočivá vrtule vrtule, jejíž smysl otáčení je souhlasný s otáčením hodinových ručiček
profil listu vrtule aerodynamický profil určující tvar profilované části listu vrtule
průměr vrtule průměr válce souosého s vrtulí, dotýkajícího se špiček listů
R
rodina vrtulí soubor geometricky podobných vrtulí stejných aerodynamických charakteristik
S
stavitelná vrtule vrtule, jejíž listy se mohou ve vrtulové hlavě pootáčet kolem vlastní osy a tím měnit úhel nastavení listů
T
tah vrtule složka aerodynamické síly vrtule ve směru osy otáčemí
tažná vrtule vrtule umístěná vzhledem ke směru pohybu letadla před motorem
tlačná vrtule vrtule umístěná vzhledem ke směru pohybu letadla za motorem
U
účinnost vrtule bezrozměrné číslo vyjadřující závislost mezi tahem, rychlostí a výkonem na hřídeli vrtule
V
vrtule lopatkový stroj poháněný motorem, určený k vyvozování síly