RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Cessna 182 Skylane - pokračování I

Konečně jsem se dokopal k práci na modelu Cessna 182 Skylane. Vybalení z krabice a předběžná kontrola kvality a úplnosti stavebnice dopadla vcelku dobře. Nic zásadního jsem neobjevil. Až po detailním ohledání jsem zjistil, že zatím chybí dvě koncovky táhel a dvě táhla (dráty). Není to žádný problém jsou to drobnosti.

Stavbu jsem tentokrát začal od trupu. Sestavil jsem příďový podvozek. Ukázalo se, že papuče je nedostatečně zajištěna a je nutné ji asi přilepit. Hlavní podvozek je laminátový a po vsunutí do trupu je zajištěn šrouby. Přechod nohy s trupem je tvořen malým laminátovým dílečkem, který není zrovna tvarově přesný, je potřeba trochu upravit.

Asi největší problém na který jsem prozatím narazil je kýl. Připadl mi hodně pružný, ale jak se ukázalo problém je jinde, a to v tom, že je polámaný nosník, který vyztužuje právě kýl. Po pečlivém ohledání jsem odhalil ještě místa kde byl nosník špatně či vůbec přilepen. Místo je hůře přístupné a zatím nevím jak to spravit. Tím jak je nosník zlomený je celý kýl vyhnut na stranu asi o 10mm.

Postupně doházím k závěru, že stavebnice je velmi atraktivní na první pohled, ale co se týče přesnoti vyráběných dílců je to už horší. Zejména laminátové dílce jsou na tom dost špatně s ohledem na přesnost a na okolní konstrukci. Např. otvory v kýlu pro panty směrovky jsou vyvrtány se správnou roztečí, ale ne v ose tloušťky kýlu. Jsou téměř rovnoběžné s jednou stranou kýlu. Ve směrovce jsou vyvrtány dobře. Po spojení je směrovka "šejdr". Drobná ukázka malých nepřesností.

Postupně budu dál tvořit a uvidím, na co ještě přijdu.

Technická data modelu jsou zde, pohonná jednotka SAITO FG-20 je zde.

Cessna 182 Skylane Cessna 182 Skylane

Hmotnosní rozbor modelu Cessna 182

Část modelu hmotnost (g) rameno (mm)
trup 1222 439
haubna 167 -100
vzpěry 154 150
podvozek+kola 212 320
příďák+kolo 54 0
centroplán+spojka 196 240
křídlo 906 290
výškovka+spojka 220 1080
směrovka 32 1240
volný materiál
krytky serv 39
držák serv 28
spojovák 168
panty 54
páky 12
podložky 62
táhla 105
motorové lože 0
nádrž 76
rozpěrky motor, osy kol 50
světla, antény, .. 36
koncové oblouky 108
papuče 115
kabina 143
sedačky 60
těžiště 85-100mm 0 250
celkem drak 4219
vybavení
motor, lože, spoj, rozpěrky, výfuk 944 -103
zapalování 139 0
baterie zapal. 137 0
7x servo 230 240
přijímač 10 200
baterie palubní 304 245
Celkem vybavení 1764
vzletovka / nad limit % 5983 12,88679245
doporučená vzletovka 5100
5300