RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Letové vlastnosti základní pojmy

Základní pojmy v tabulce

Rozdělení letadel
letadlo zařízení způsobilé létat v atmosféře nezávisle na zemském povrchu
letoun motorové letadlo těžší vzduchu, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerodynamickými silami
kluzák bezmotorové letadlo těžší vzduchu, u něhož je vztlak potřebný k letu vyvozován aerodynamickými silami
větroň bezmotorové letadlo těžší vzduchu, schopné využívat stoupavých vzdušných proudů k získávání výšky letu
Mechanika letu
klonění otáčení letadla kolem jeho podélné osy
klopení otáčení letadla kolem jeho příčné osy
zatáčení otáčení letadla kolem jeho normálné osy
bočení posuvný pohyb letadla se složkou rychlosti ve směru jeho příčné osy
podélná stabilita představuje schopnost letadla udržovat stálý režim letu, bez zásahu do řízení
neutrální bod bod, k němuž výsledná aerodynamická síla působící na letoun má stálý součinitel momentu
stranová stabilita závisí na velikosti a tvaru vzepětí, umístění křídla, SOP a úhlu náběhu
řiditelnost je charakterizována proveditelností různých obratů
ovladatelnost je schopnost udržet letoun v ustálených přímočarých letech s pomocí řídících orgánů
Příčné řízení
diferenciace křidélek křidélka, jehož úhlové výchylky nahoru a dolu jsou rozdílné
plovoucí křidélko křidélko tvořené otočným koncem křídla
Podvozky
přistávací zařízení s příďovým podvozkem zařízení se dvěma hlavními a příďovým podvozkem (kolem)
přistávací zařízení se záďovým podvozkem zařízení se dvěma hlavními a záďovým podvozkem (kolem)


Obr.32