RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Technika

Elektronické projekty - Boffin, Arduino

Hledal jsem elektronickou stavebnici, kde by se daly jednoduchým způsobem postavit různé projekty a ukázat tak synovi jak to všechno funguje.

 Začali jsme se stavebnicí Boffin. Je to jednoduché skládání součástek na panel podle přehledného návodu. Stavebnic řady Boffin je více. Postupně jsme pořizovali další a možnosti tvorby projektů se nám rozšiřovaly. Chtěl jsem ale víc. Např. programovat z PC, řídit serva, ovládat motory a další zobrazovací prvky jako LCD panely.

Jako pokračování jsem vybral projekt Arduino. Jedná se o otevřený projekt a je k němu i dostatek infromací. Originál Arduino UNO má i mnoho klonů. Zvolil jsem jeden z těchto klonů, hlavně z důvodu finančních. Postupně vše objednávám v obchodě DX.com. Výběr základních desek je veliký včetně bohatého příslušenství.

Tvoříme postupně od jednoduchých projektů k těm složitějším.

  1. Blink - jedná se o první nejjednodušší projekt, ovládá se blikání diody
  2. LED Had
  3. hrací kostka
  4. ovládání serva
  5. ..... a další

Chtěl bych vyzkoušet bezdrátovou komunikaci, nějakého robotka, ....

Klon Arduina - ...
Arduino - bohat...
Arduino projekt...