RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Články

EV-55 Outback získal povolení k pojíždění

Letoun firmy Evektor z Kunovic získal povolení k pozemním zkouškám ovladatelnosti letounu. Zkoušky započaly pojížděním po dráze při různých režimech. S klapkami, bez klapek, s volnoběhem motoru a další různá nastavení letounu. Proběhla i zkouška minimálního rádiusu otáčení a pojíždění na nezpevněném povrchu, v našem případě v trávě vedle letištní dráhy. Bylo snímáno mnoho parametrů, např. teplota brzd, rychlost, otáčky motorů a mnoho dalších. Vše se zaznamenávalo a bude provedeno vyhodnocení pozemních zkoušek. Pak bude následovat povolení pro zálet letounu.

Na letišti byl čilý ruch. Letoun EV-55 Outback pojížděl na dráze a vedle startovaly a přistávaly letouny jako L-23 Super Blaník, vlečná Zlin 226 MS a L-13 Vivat

EV-55 Outback d...
EV-55 Outback p...
EV-55 Outback p...
EV-55 Outback o...
EV-55 Outback o...
EV-55 Outback o...
EV-55 Outback o...
EV-55 Outback o...
EV-55 Outback o...
EV-55 Outback p...
EV-55 Outback v...
Zlín Z-226 MS
L-13 Vivat
L-23 Super Blan...
L-23 Super Blan...