RC Modely

Stránky věnované rádiem řízeným modelům letadel

Články

EV-55 Outback - pevnostní zkouška 7.5.2010

Ve dnech 30.4.2010 - 7.5.2010 proběhla pevnostní zkouška křídla letounu EV-55 Outback. Jednalo o zkoušku velice netradiční. Při první pevnostní zkoušce byl zkoušen kritický případ až do početního zatížení.

V pátek 30.04.2010 proběhlo první zatížení na 30%, v úterý 04.05.2010 se zatížení postupně zvyšovalo až na 67%, ve středu na 77%, ve čtvrtek pak ověření funkce klapek a křidélek při zatížení a následovalo poslední zatížení na 100% početního. Po odlehčení následovala kontrola. Provozní zatížení konstrukce křídla přenesla bez trvalých deformací.

Na křídle byly během zvýšeného zatížení patrné vlny na potahu, které po odlehčení zmizely a nezpůsobily trvalou změnu geometrie křídla. Při provozním zatížení byla funkce klapek a křidélek výborná. Průhyb křídla ke konci křídla byl více než 500mm. Chování křídla pod zatížením lze považovat za vynikající.

Tato zkouška je nezbytně nutná pro povolení prototypu EV-55 Outback vzlétnout.

Zatěžování kons...
Křídlo při 65%
Křídlo při 85%
Křídlo při 90%
Křídlo při 95%
Křídlo při 100%